Cel konferencji

Budownictwo drogowe jest gałęzią branży budowlanej, która niewątpliwie jest jednym z podstawowych odbiorców kruszyw – nie tylko mineralnych. W zależności od rodzaju nawierzchni oraz kategorii nowo powstałej drogi, kruszywa stanowią 80–95% zużywanych surowców. Odnajdują one zastosowanie zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie jako materiał do produkcji betonu, a także mas mineralno-asfaltowych. Nie od dziś wiadomo, że efektywność każdej inwestycji drogowej uzależniona jest przede wszystkim od jakości stosowanych materiałów, ale również od kompetencji projektujących i wykonujących ją fachowców. Jako że dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa jest jednym z podstawowych czynników rozwoju gospodarczego, to na barkach jej twórców spoczywa ogromna odpowiedzialność. Dużą rolę w kreowaniu niezawodnej infrastruktury jest komunikacja pomiędzy jej wykonawcami a dostawcami najwyższej klasy surowców. Wiedza dot. dostarczanych materiałów i ich użycia stanowi tu kluczową kwestię.

I Konferencja Drogowo-Kruszywowa zorganizowana przez redakcje „Magazynu Autostrady” i czasopisma „Kruszywa”, jest odpowiedzią na potrzeby przedstawicieli branży drogowej i kruszywowej. W ramach wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące materiałów, surowców, technologii i wykorzystaniu ich przy projektowaniu oraz budowie nawierzchni drogowych. Najważniejszym jednak celem Konferencji jest integracja branż umożliwiająca wymianę doświadczeń.

Wierzymy, że najcenniejsza wiedza to ta, którą nabywamy poprzez bezpośredni kontakt z ekspertami w swojej dziedzinie.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli:

 • firm wykonawczych i projektowych,
 • inwestorów i administracji drogowej,
 • firm produkujących materiały i dostarczających technologie dla branży drogowej,
 • kadry zarządzającej kopalniami kruszyw, cementowni i zakładów wapienniczych,
 • kadry inżynieryjnej kopalni kruszyw, cementowni i zakładów wapienniczych,
 • uczelni wyższych i instytucji.

Dlaczego warto wziąć udział?

Card image cap Spotkasz się z ekspertami branży drogowej i kruszywowej
Card image cap Nawiążesz nowe kontakty biznesowe
Card image cap Zdobędziesz nową wiedzę, przydatną w codziennej pracy
Card image cap Wymienisz się doświadczeniami

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Zapewniamy, że wydarzenie zostanie zorganizowane w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo prelegentów oraz osób zaangażowanych w realizację konferencji.

PARTNER DIAMENTOWY

PARTNER RUBINOWY

Lotos Asfalt

PARTNER SZMARAGDOWY

PARTNERZY

PATRONI HONOROWI

Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Instytut Badawczy Dróg i Mostów Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa Polska Izba Inżynierów Budownictwa Polski Związek Producentów Kruszyw Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Stowarzyszenie Producentów Cementu Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej ZDW Kraków

PATRONI MEDIALNI

Prelegenci

Card image cap
Wiktor Borysowicz

główny technolog, Grupa PBI

Card image cap
Leszek Bukowski

dyrektor
Departament Technologii Budowy Dróg
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Card image cap
Jan Deja

prof. dr hab. inż.
Stowarzyszenie Producentów Cementu
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Card image cap
Tomasz Gawenda

dr hab. inż., prof. AGH
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Card image cap
Stefan Góralczyk

prof. dr hab. inż.
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Card image cap
Konrad Grzesiak

główny technolog
Master Builders Solutions Polska

Card image cap
Bartłomiej Grzesik

dr inż.
Politechnika Śląska

Card image cap
Marek Iwański

prof. dr hab. inż.
Politechnika Świętokrzyska

Card image cap
Krystian Kania

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Card image cap
Agnieszka Kędzierska

koordynator zespół ds. Badań i Rozwoju Lotos Asfalt

Card image cap
Wiesław Kozioł

prof. dr hab. inż.
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Card image cap
Beata Łaźniewska-Piekarczyk

dr inż. hab., prof. PŚ
Wydział Budownictwa
Politechnika Śląska

Card image cap
Łukasz Machniak

dr inż.
dyrektor Biura Zarządu, Polski Związek Producentów Kruszyw
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Card image cap
Marcin Okołotowicz

szef Biura Sprzedaży Krajowej
Lotos Asfalt

Card image cap
Agata Stempkowska

dr inż.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Card image cap
Tadeusz Wasąg

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej

Card image cap
Mariusz Zając

główny specjalista Działu Robót Inżynieryjnych PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Program

 • 14:00
  Przyjazd i zakwaterowanie

 • 15:00-18:00

  Wycieczka regionalna (Browar Górniczo-Hutniczy)

 • 19:00
  Kolacja towarzyska

 • 9:00
  Rejestracja

 • 10:00

  Uroczyste otwarcie konferencji

  Katarzyna Węgrzyn-Madeja, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

  Wojciech Brykalski, dyrektor, zastępca ds. technologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

  Wiesław Kozioł, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

 • 10:20
  Sesja I

  „Wykorzystanie krajowych kruszyw w budowie i utrzymaniu dróg”

  Prognoza zapotrzebowania na kruszywa do budowy dróg i innych inwestycji infrastrukturalnych w latach 2021 -27(30)
  prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

  Wymagania wobec kruszyw w dokumentach technicznych GDDKiA
  Leszek Bukowski, dyrektor Departamentu Technologii Budowy Dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Wybrane właściwości kruszyw w kontekście zastosowań do betonowych i asfaltowych nawierzchni
  drogowych
  dr inż. Agata Stempkowska, dr hab. inż. Tomasz Gawenda, prof. AGH, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

 • 11:20
  Przerwa kawowa

 • 11:45
  Sesja II

  „Pozyskiwanie kruszyw oraz budowa i utrzymanie dróg – wykorzystanie maszyn i urządzeń”

  Produkcja kruszyw w Kopalni Bełchatów w oparciu o kopaliny towarzyszące pozyskiwane z wyrobiska górniczego Pola Szczerców
  Mariusz Zając, główny specjalista Działu Robót Inżynieryjnych PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

  Sposób na kruszywa kubiczne
  dr hab. inż. Tomasz Gawenda, prof. AGH, dr inż. Agata Stempkowska
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  Powerstone Giga – zakłady stacjonarne
  Rafał Czapski, Kierownik Regionu Południe Powerstone

 • 12:45
  Przerwa kawowa

 • 13:05
  Sesja III

  „Kruszywa lokalne – zasoby, jakość, pozyskiwanie, zastosowanie”

  Zastosowanie kruszyw regionu świętokrzyskiego do materiałów warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej
  prof. Marek Iwański, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska

  Podstawowe wskaźniki zużycia kruszyw w inwestycjach drogowych
  dr inż. Łukasz Machniak, Polski Związek Producentów Kruszyw

  Wydobycie, produkcja i zastosowanie lokalnych kruszyw dolomitowych i wapiennych z kopalni Grupy PBI
  Wiktor Borysowicz, prezes PBI Technologie

 • 14:05
  Obiad

 • 15:00

  Debata „Jakość dostępnych na rynku kruszyw wykorzystywanych do budowy dróg”

  Prowadzący debatę: Stefan Góralczyk, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

  Łukasz Machniak, dyrektor Biura Zarządu, Polski Związek Producentów Kruszyw, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

  Marcin Okołotowicz, szef Biura Sprzedaży Krajowej Lotos Asfalt

  Leszek Bukowski, dyrektor Departamentu Technologii Budowy Dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Jan Deja, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu

 • 16:30

  Zakończenie merytorycznej części I dnia konferencji

 • 20:00
  Kolacja bankietowa

 • 10:00

  Rozpoczęcie II dnia konferencji

 • 10:00
  Sesja IV

  „Nawierzchnie drogowe – materiały i technologie”

  Badania kruszyw z recyklingu nawierzchni bitumicznych – teoria a praktyka
  Krystian Kania, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

  Nowoczesne nawierzchnie drogowe z asfaltami wysokomodyfikowanymi
  Agnieszka Kędzierska, koordynator zespół ds. Badań i Rozwoju Lotos Asfalt

  Nawierzchnie betonowe – bezpieczne rozwiązanie dla polskich dróg
  prof. dr hab. inż. Jan Deja, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu

 • 11:00
  Przerwa kawowa

 • 11:20
  Sesja V

  „Chemia drogowa i dodatki” – zwiększenie trwałości i wytrzymałości infrastruktury drogowej

  Most w Kurowie – jako przykład realizacji trzeciego największego mostu w Polsce z wykorzystaniem technologii MasterEase – domieszek zmniejszających lepkość mieszanek betonowych
  Konrad Grzesiak, główny technolog Master Builders Solutions Polska

  Problematyka zgodności domieszek w przypadku betonu samozageszczalnego
  dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska

  Rola Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej jako jednostki wspierającej firmy na rynku budownictwa drogowego
  Tadeusz Wasąg, prezes zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej

 • 12:20
  Przerwa kawowa

 • 12:40
  Sesja VI

  „Studium przypadku – realizacje, wzmacnianie oraz naprawy nawierzchni drogowych”

  Diagnostyka i ocena uszkodzeń betonu spowodowanych reakcjami AAR
  dr hab. inż. Stefan Góralczyk , prof. IMBiGS, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

  Zagrożenia w stosowaniu żużli hutniczych w budownictwie drogowym
  dr inż. Bartłomiej Grzesik, Politechnika Śląska

 • 13:30

  Zakończenie konferencji

 • 13:30
  Obiad i wyjazd uczestników

Miejsce konferencji i proponowane zakwaterowanieCzterogwiazdkowy Hotel Novotel Kraków City West

zaskoczy Cię nowoczesnymi wnętrzami, odnowionym centrum fitness, i basenem.

Przestronne 30-metrowe pokoje i superszybkie WiFi gwarantuje idealne warunki do pracy.

Dogodny dojazd do obwodnicy czy lotniska w Balicach oraz stacji kolejowej Kraków Bronowice.

Lokalizacja z dogodnymi połączeniami komunikacji miejskiej do Starego Miasta, Kazimierza, Dolnych Młynów czy Centrum ICE, wręcz obok krakowskich Błoń, Kopca Kościuszki, a zarazem w szybko zmieniającej się w centrum biurowe, zachodniej części miasta.

Propozycje zakwaterowania:
pokój Novation 1 os. – 209 zł brutto
pokój Novation 2 os. – 249 zł brutto
pokój Executive 1 os. – 239 zł brutto
pokój Executive 2 os. – 279 zł brutto
Cena zawiera: nocleg, śniadanie, dostęp do internetu, centrum fitness i basen

O regionieKraków

wyjątkowa stolica Małopolski, była stolica Polski i jedno z najstarszych polskich miast. Całe historyczne centrum miasta wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO i uznane za pomnik historii.

Do najważniejszych zabytków Krakowa należą: Zamek Królewski na Wawelu, mury obronne, Sukiennice, kościół Mariacki, Barbakan, wieża ratuszowa.

Atrakcyjne położenie na zbiegu kilku zróżnicowanych krain geograficznych, m.in. słynnej Wyżyny Krakowsko Częstochowskiej, sprawia, że to doskonała baza wypadowa w jedne z najbardziej urokliwych zakątków kraju.

testtest

6-8
września 2021

Materiały, Surowce, Technologie

Wykorzystanie przy projektowaniu i budowie nawierzchni drogowych

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na Konferencję (brak wolnych miejsc). Do zobaczenia w Krakowie!

Zgłoś udział

* Wymagane pola
Twoje dane
Dane do faktury

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Elamed Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach (40-203), przy al. Roździeńskiego 188 c. NIP: 954-257-33-00, REGON: 240514233, KRS 0000411505 (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS), tel.: 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl. Szersze informacje, jak przetwarzamy dane osobowe opisane są w polityce prywatności oraz na stronie zgoda-status.elamed.pl

00
DNI
00
GODZIN
00
MINUT
00
SEKUND

ZAMÓWNewsletter

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.