Podsumowanie

7-9 września 2022 roku odbyła się II Konferencja Drogowo-Kruszywowa “Materiały, Surowce, Technologie. Wykorzystanie przy projektowaniu i budowie nawierzchni drogowych”. Organizatorem wydarzenia była redakcja „Magazynu Autostrady” oraz czasopisma „Kruszywa”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Naczelna Organizacja Techniczna, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Kongres Drogowy, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polski Związek Producentów Kruszyw, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Po zeszłorocznym sukcesie organizatorzy postanowili kontynuować serię wydarzeń związanych z sektorem drogowo-kruszywowym.

Trzydniowa Konferencja została podzielona na siedem segmentów, które obejmowały sześć sesji tematycznych oraz panel dyskusyjny.
Pierwszego dnia została także zorganizowana dla uczestników wycieczka techniczna do Kopalni Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach. W tym roku przyznano też po raz pierwszy wyróżnienie „Ekspert drogowo-kruszywowy”, którym organizatorzy nagradzają osoby, które swoim zaangażowaniem wyróżniają się w branży oraz mają na nią realny wpływ. Tytuł podczas tegorocznego wydarzenia odebrali prof. nadzw. dr hab. Stefan Góralczyk oraz dr hab. inż. Tomasz Gawenda, prof. AGH.

Wykorzystanie krajowych kruszyw w budowie i utrzymaniu dróg
Pierwszą sesję rozpoczęło wystąpienie Zdzisława Naziemca, w którym omówił badania reaktywności kruszyw. W swojej prezentacji przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych opisał m.in. metody badania reaktywności, podał przykłady wyników oznaczeń reaktywności wg ASTM C1260, dla kruszyw ze skał litych oraz wymienił kategorie reaktywności kruszyw do betonu. Następnie do głosu doszedł przedstawiciel Kopalni Porfiru i Diabazu, Jan Kurek, który przybliżył zainteresowanym tematykę związaną z wydobywanym na terenie przedsiębiorstwa materiałem. Sesja zakończyła się referatem Maksymiliana Łazarowicza,firma PORR, dotyczącym wymagań i badań kruszyw przedstawionych z perspektywy wykonawcy.

Pozyskiwanie kruszyw oraz budowa i utrzymanie dróg – wykorzystanie maszyn i urządzeń
W tej części wydarzenia jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. inż. Stefan Góralczyk. Przedstawiciel Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w swoim wystąpieniu skupił się wokół tematyki jasnych kruszyw sztucznych z osadów ściekowych do nawierzchni drogowych. Następnie uczestnicy zapoznali się z prezentacją przedstawiciela firmy Powerstone Giga, którą wygłosił Rafał Czapski, kierownik Regionu Południe. Jako ostatni wystąpił Artur Szymczyk, PGE GiEK, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Referent w swojej prezentacji omówił problem utworów trudnourabialnych w kopalniach odkrywkowych.

Kruszywa lokalne – zasoby, jakość, pozyskiwanie, zastosowanie
Trzecia sesja dotyczyła tematyki kruszyw lokalnych, w tym zakresie swoją prezentację przedstawił dr hab. inż. Tomasz Gawenda, prof. AGH, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Następnie uczestnicy zapoznali się z wpływem kształtu ziaren kruszyw mineralnych na wybrane parametry mieszanek betonowych i asfaltowych, które przedstawiła dr inż. Agata Stempkowska, AGH Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie. Całą sesję zakończył występ przedstawicieli firmy Budimex, Krystiana Kani oraz Grzegorza Rusztowicza.

Debata tematyczna
Tego dnia zakończeniem merytorycznej części była debata poświęcona wpływowi obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej na ceny i dostępność surowców i materiałów oraz realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Moderatorem dyskusji był prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Góralczyk, a jego rozmówcami byli następujący specjaliści: Piotr Bienias, CFO, członek zarządu Mota-Engil central Europe, Hubert Schwarz, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Amadeus, Konrad Wyrwas, dyrektor ds. strategii rozwoju, PZPB oraz Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach.

Nawierzchnie drogowe – zastosowanie wybranych materiałów i technologii
Trzeci dzień Konferencji rozpoczął referat dr hab. inż. Beaty Łaźniewskiej-Piekarczyk, Politechnika Śląska, która przedstawiła problem spoiw bezcementowych z kruszywem odpadowym jako odpowiedź na wyzwania GOZ. Następnie szybkotwardniejące mieszanki GRS4 i GRS8 w kontekście zastosowania w budownictwie drogowym omówił Mariusz Mróz, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Sesję swoim wystąpieniem dotyczącym betonowych nawierzchni na polskich drogach zakończył prof. dr hab. inż. Jan Deja (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu).

Nawierzchnie drogowe – zwiększenie trwałości i wytrzymałości infrastruktury drogowej
W ramach tytułowej sesji jako pierwszy prezentację wygłosił dr inż. Krzysztof Chlipalski, AP Geotechnika, przybliżając zainteresowanym tematykę betonu popiołowego. W tej części uczestnicy mieli okazję zapoznać się także z referatem dr. inż. Bartłomieja Grzesika, przedstawiciela Politechniki Śląskiej. Sesję zakończyła prezentacja przedstawiciela firmy VOLVO Maszyny Budowlane, Łukasza Gawina.

Studium przypadku – realizacje, wzmacnianie oraz naprawy nawierzchni drogowych
Podczas ostatniej sesji do głos zabrał dr inż. Wojciech Sorociak (Politechnika Śląska, Eurovia Polska), który omówił system „Volume Monti” w branży budownictwa i kruszyw. Poruszony został także temat recyklingu głębokiego na zimno z asfaltem spienionym, w tej kwestii wypowiedział się mgr inż. Maciej Krasowski (Politechnika Świętokrzyska). Merytoryczną część Konferencji zakończył mgr inż. Marcin Podsiadło (Politechnika Świętokrzyska).

Podsumowanie
Redakcja „Magazynu Autostrady” oraz czasopisma „Kruszywa” dziękuje uczestnikom za liczne przybycie, a prelegentom za ogromne zaangażowanie i wsparcie merytoryczne. Dla wszystkich partnerów serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji wydarzenia. Już dziś zapraszamy Państwa na III edycję konferencji, która odbędzie się w 2023 r.

Tekst: Iga Przyszlak

Fot.: Julia Miąso

Galeria

Pliki do pobrania

Badania reaktywności kruszyw - Zdzisław Naziemiec, Centrum Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Badania-reaktywnosci-kruszyw-Centrum-Szkla-i-Materialow-Budowlanych-Zdzislaw-Naziemiec.pdf
Porfir i diabaz - małopolskie złoto - Jan Kurek, Kopalnie Porfiru i Diabazu Porfir-i-diabaz-malopolskie-zloto-Jan-Kurek.pdf
Wymagania i badania kruszyw - perspektywa wykonawcy - Maksymilian Łazarowicz, PORR Wymagania-i-badania-kruszyw-perspektywa-wykonawcy-Maksymilian-Lazarowicz.pdf
Jasne kruszywa sztuczne z osadów ściekowych do nawierzchni drogowych - Stefan Góralczyk, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Jasne-kruszywa-sztuczne-z-osadow-sciekowych-do-nawierzchni-drogowych-Stefan-Goralczyk.pdf
Produkcja kruszyw łamanych kubicznych w innowacyjnym układzie technologicznym - Tomasz Gawenda, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Produkcja-kruszyw-lamanych-kubicznych-w-innowacyjnym-ukladzie-technologicznym-Tomasz-Gawenda.pdf
Wpływ kształtu ziaren kruszyw mineralnych na wybrane parametry mieszanek betonowych i asfaltowych - Agata Stempkowska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wplyw-ksztaltu-ziaren-kruszyw-mineralnych-na-wybrane-parametry-mieszanek-betonowych-i-asfaltowych-Agata-Stempkowska.pdf
Historia techniki budowy i recykling nawierzchni betonowej z ubiegłego wieku - Krystian Kania, Grzegorz Rusztowicz, Budimex Historia-techniki-budowy-i-recykling-nawierzchni-betonowej-z-ubieglego-wieku-Krystian-Kania-Grzegorz-Rusztowicz.pdf
Zaprawy bezcementowe z kruszywem odpadowym jako odpowiedź na wyzwania GOZ - Beata Łaźniewska-Piekarczyk, Politechnika Śląska Zaprawy-bezcementowe-z-kruszywem-odpadowym-jako-odpowiedz-na-wyzwania-GOZ-Beata-Lazniewska-Piekarczyk.pdf
Mieszanki szybkotwardniejące GRS4 i GRS8 - zastosowanie w budownictwie drogowym - Mariusz Mróz, Centrum Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Mieszanki-szybkotwardniejace-GRS4-i-GRS8-zastosowanie-w-budwonictwie-drogowym-Mariusz-Mroz-.pdf
Betonowe nawierzchnie na polskich autostradach, drogach ekspresowych i drogach lokalnych - Jan Deja, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Stowarzyszenie Producentów Cementu Betonowe-nawierzchnie-na-polskich-autostradach-drogach-ekspresowych-i-drogach-lokalnych-Jan-Deja.pdf
Beton popiołowy niewrażliwy na zmiany objętości w konstrukcjach nawierzchni drogowych - Krzysztof Chlipalski, AP Geotechnika Beton-popiolowy-niewrazliwy-na-zmiany-objetosci-w-konstrukcjach-nawierzchni-drogowych-Krzysztof-Chlipalski.pdf
Wpływ dodatku odpadów -przemysłowych do asfaltów na poziom jego powinowactwa z kruszywem naturalnym - Bartłomiej Grzesik, Politechnika Śląska Wplyw-dodatku-odpadow-przemyslowych-do-asfaltow-na-poziom-jego-powinowactwa-z-kruszywem-naturalnym-Bartlomiej-Grzesik.pdf
Zautomatyzowany system precyzyjnych pomiarów objętościowych Volume Monit - Wojciech Sorociak, Politechnika Śląska, Eurovia Polska Zautomatyzowany-system-precyzyjnych-pomiarow-objetosciowych-Volume-Monit-Wojciech-Sorociak.pdf
Technologia recyklingu głębokiego na zimno z asfaltem spienionym - innowacyjne podejście we wzmacnianiu oraz naprawie nawierzchni drogowych - Maciej Krasowski, Politechnika Świętokrzyska Technologia-recyklingu-glebokiego-na-zimno-z-asfaltem-spienionym-innowacjne-podejscie-we-wzmacnianiu-oraz-naprawie-nawierzchni-drogowych-Maciej-Krasowski.pdf
Weryfikacja terenowa trwałości podbudowy recyklowanej z innowacyjnym spoiwem hydraulicznym i asfaltem spienionym - Marcin Podsiadło, Politechnika Świętokrzyska Weryfikacja-terenowa-trwalosci-podbudowy-recyklowanej-z-innowacyjnym-spoiwem-hydraulicznym-i-asaltem-spienionym-Marcin-Podsiadlo.pdf

PARTNERZY RUBINOWI

PARTNER SZMARAGDOWY

PARTNERZY

ZAMÓWNewsletter

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.