III Konferencja Drogowo-Kruszywowa

15-17 maja 2023 r. w Zakopanem odbyła się III Konferencja Drogowo-Kruszywowa „Materiały, surowce, technologie. Wykorzystanie przy projektowaniu i budowie nawierzchni drogowych” zorganizowana przez redakcję „Magazynu Autostrady” oraz czasopisma „Kruszywa”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Naczelna Organizacja Techniczna, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Kongres Drogowy, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polski Związek Producentów Kruszyw, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Konferencja składała się z pięciu sesji tematycznych oraz panelu dyskusyjnego. Ponadto pierwszego dnia odbył się wykład specjalny, podczas którego Piotr Tomala (himalaista, alpinista, taternik) wygłosił inspirującą mowę o swojej pasji  – wyprawach w góry wysokie. Opowiedział także uczestnikom o Narodowej zimowej wyprawie na K2 2017/18. W tym roku organizatorzy po raz drugi przyznali wyróżnienie „Eksperta drogowo-kruszywowego”. Założeniem nagrody jest wyraz uznania wobec osób, które swoim zaangażowaniem wyróżniają się w branży oraz mają na nią realny wpływ. Podczas tegorocznego wydarzenia tytuł ten odebrał prof. dr hab. inż. Daniel Saramak, przedstawiciel AGH Akademii Górniczo-Hutniczej.

Sesja I

Obrady rozpoczęła sesja poświęcona wykorzystaniu krajowych kruszyw w budowie i utrzymaniu dróg. Jako pierwszy wystąpił Grzegorz Mazurek (Politechnika Świętokrzyska), omawiając badanie i analizę luminancji kruszywa. Następnie problem zastosowania wybranych kruszyw wapiennych do produkcji betonów mostowych przybliżył słuchaczom Piotr Różycki (Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego). Sesję zakończył referat Przemysława Wyrzykowskiego (Schüttflix Polska) dotyczący cyfryzacji rynku kruszyw w Polsce.

Sesja II

Podczas drugiej sesji tematy referentów skupiały się wokół pozyskiwania kruszyw oraz budowy i utrzymania dróg – wykorzystania maszyn i urządzeń. Sesję rozpoczął Tomasz Gawenda (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), omawiając w swoim wystąpieniu badania procesu uszlachetniania kruszyw mineralnych na przykładzie innowacyjnej instalacji w Kopalni Dolomitu w Imielinie. Następnie głos zabrała Agata Stempkowska (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), przybliżając uczestnikom temat fibrokruszyw i ich innowacyjnej technologii produkcji. Na koniec przedstawiciele firmy VOLVO Maszyny Budowlane (Paweł Chmielewski, Łukasz Gawin) omówili specyfikację maszyn firmy VOLVO, kwestę ich digitalizacji i zerowej emisji.

Sesja III

Sesję zatytułowaną „Kruszywa lokalne – zasoby, jakość, pozyskiwanie, zastosowanie” rozpoczął wykład Łukasza Machniaka (Polski Związek Producentów Kruszyw), który dokonał przeglądu rynku kruszyw. Kolejno Daniel Saramak (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) zaprezentował wpływ parametrów pracy kruszarki udarowej na wybrane cechy jakościowe kruszywa łamanego. Ostatnią referentką była
Ewelina Pabiś-Mazgaj (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Szkła i Materiałów Budowlanych), która odpowiedziała na pytanie: czy można obniżyć reaktywność alkaliczną piasku?

Debata tematyczna

Część merytoryczną pierwszego dnia zakończyła debata, podczas której omówiony został temat wyzwań na rynku budownictwa infrastrukturalnego, materiałów odpadowych i kruszyw z recyklingu. W dyskusji uczestniczyło sześciu specjalistów: Leszek Bukowski (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), Barbara Dzieciuchowicz (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa), Hubert Krysiak (Lafarge Kruszywa i Beton), Łukasz Machniak (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Agata Stempkowska (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) oraz Hubert Schwarz (Kancelaria Prawnicza Amadeus).

Sesja IV

Drugi dzień obrad rozpoczęła sesja poświęcona nawierzchniom drogowym – zastosowaniu wybranych materiałów i technologii. Zagadnienie trwałości asfaltowych nawierzchni drogowych przybliżył uczestnikom Piotr Radziszewski (Politechnika Warszawska). Następnie wystąpił Adrian Ciołczyk (Politechnika Śląska) z referatem na temat kruszyw luminescencyjnych do nawierzchni drogowych. Temat zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz nasadzenia drzew i trawników przedstawił Jacek Kasprzyk (Fabryka Substratu).

Sesja V

Ostatnia część konferencji skupiła referaty dotyczące zwiększenia trwałości i wytrzymałości infrastruktury drogowej poprzez wprowadzenie wybranych działań. Jako pierwszy wystąpił Przemysław Buczyński (Politechnika Świętokrzyska) z referatem „Podbudowy recyklowane z asfaltem spienionym – technologia wpływająca na zwiększenie trwałości infrastruktury drogowej”. Następnie Bartłomiej Grzesik (Politechnika Śląska) w swoim wystąpieniu skupił się na badaniach kruszyw naturalnych i sztucznych do mieszanek mineralno-emulsyjnych na zimno typu Slurry Seal. Prelekcja, która zakończyła konferencję, dotyczyła polskiego doświadczenia w budowie i użytkowaniu betonowych nawierzchni drogowych, a wygłosiła ją Paulina Gos (Stowarzyszenie Producentów Cementu).

Dziękujemy!

Mając na uwadze pozytywne opinie prelegentów i słuchaczy oraz liczne pytania zadawane do wygłaszanych referatów w trakcie wydarzenia, można śmiało stwierdzić, że tegoroczna edycja Konferencji Drogowo-Kruszywowej zakończyła się sukcesem. Jak co roku, największą siłą tego wydarzenia jest zaangażowanie prelegentów na co dzień związanych ze środowiskiem akademickim, jak również praktyków branży kruszywowej. Liczne grono uczestników potwierdza, że konferencja znalazła swoje miejsce w kalendarium wydarzeń branżowych i powinna być kontynuowana. Już dziś zapraszamy Państwa na IV edycję Konferencji, która odbędzie się jesienią 2024 r.

Galeria

Pliki do pobrania

Badanie i analiza luminacji kruszywa - Grzegorz Mazurek, Politechnika Świętokrzyska Badanie-i-analiza-luminacji-kruszywa-Grzegorz-Mazurek-Politechnika-Swietokrzyska.ppsx
Zastosowanie wybranych kruszyw wapiennych do produkcji betonów mostowych - Piotr Różycki, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego Zastosowanie-wybranych-kruszyw-wapiennych-do-produkcji-betonow-mostowych-Piotr-Rozycki-SPW.pdf
Cyfryzacja rynku kruszyw w Polsce - Przemysław Wyrzykowski, Schuettflix Cyfryzacja-rynku-kruszyw-w-Polsce-Przemyslaw-Wyrzykowski-Schuettflix.pdf
Badania procesu uszlachetniania kruszyw mineralnych na przykładzie innowacyjnej instalacji w Kopalni Dolomitu w Imielinie - Tomasz Gawenda, AGH w Krakowie Badania-procesu-uszlachetniania-kruszyw-mineralnych-Tomasz-Gawenda-AGH-w-Krakowie.pps
Innowacyjna technologia produkcji fibrokruszyw - Agata Stempkowska, AGH w Krakowie Innowacyjna-technologia-produkcji-fibrokruszyw-Agata-Stempkowska-AGH-w-Krakowie.pdf
Maszyny VOLVO - digitalizacja i zerowa emisja - Paweł Chmielewski, Łukasz Gawin, VOLVO Maszyny Budowlane Maszyny-volvo-digitalizacja-i-zerowa-emisja-Pawel-Chmielewski-Lukasz-Gawin-Volvo-Maszyny-Budowlane.pdf
Wpływ parametrów pracy kruszarki udarowej na wybrane cechy jakościowe kruszywa łamanego - Daniel Saramak, AGH w Krakowie Wplyw-parametrow-pracy-kuszarki-udarowej-na-wybrane-cechy-jakosciowe-kruszywa-lamanego-Daniel-Saramak-AGH-w-Krakowie.pdf
Czy można obniżyć reaktywność alkaliczną piasku - Ewelina Pabiś Mazgaj, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Szkła i Materiałów Budowlanych Czy-mozna-obnizyc-reaktywnosc-alkaliczna-piasku-Ewelina-Pabis-Mazgaj-Instytut-Ceramiki-i-Materialow-Budowlanych.pdf
Trwałość asfaltowych nawierzchni drogowych - Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska Trwalosc-asfaltowych-nawierzchni-drogowych-Piotr-Radziszewski-Politechnika-Warszawska.pdf
Kruszywa luminescencyjne do nawierzchni drogowych - Adrian Ciołczyk, Politechnika Śląska Kruszywa-luminescencyjne-do-nawierzchni-drogowych-Adrian-Ciolczyk-Politechnika-Slaska.pdf
Zieleń wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Nasadzenia drzew i trawniki - Jacek Kasprzyk, Fabryka Substratu Zielen-wzdluz-ciagow-komunikacyjnych-nasadzenia-drzew-i-trawniki-Jacek-Kasprzyk-Fabryka-Substratu.pdf
Podbudowy recyklowane z asfaltem spienionym. Technologia wpływająca na zwiększenie trwałości infrastruktury drogowej - Przemysław Buczyński, Politechnika Świętokrzyska Podbudowy-recyklowane-z-asfaltem-spienionym-Przemyslaw-Buczynski-Politechnika-Swietokrzyska.pdf
Badania kruszyw naturalnych i sztucznych do mieszanek mineralno-emulsyjnych na zimno typu Slurry Seal - Bartłomiej Grzesik, Politechnika Śląska Badania-kruszyw-natoralnych-i-sztucznych-do-mieszanek-mineralno-asfaltowych-typu-slurry-seal-Bartlomiej-Grzesik-Politechnika-Slaska.pdf
Polskie doświadczenia w budowie i użytkowaniu betonowych nawierzchni drogowych - Paulina Gos, Stowarzyszenie Producentów Cementu Polskie-doswiadczenia-w-budowie-i-uzytkowaniu-betonowych-nawierzchni-drogowych-Paulina-Gos-SPC.pdf

ZAMÓWNewsletter

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.